International Competition for young Flutists - 9. + 10. June 2018 - Musikschule Wetzlar, Germany

Deutsche Gesellschaft für Flöte e.V. - Register now!

Algemene verkoopvoorwaarden (AVV’s) voor het online bestellen en verzenden

1. Aanbod

De door u geplaatste bestelling, per internet, schriftelijk of telefonisch, is bindend. Door onze bevestiging hiervan per email of op andere wijze, wordt uw bestelling voor ons bindend.

2. Prijzen

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling op internet zijn aangegeven zijn de geldige prijzen. Deze prijzen zijn inclusief 19% BTW. De kosten voor het verzenden komen hier nog bij en verschillen per land.

3. De verzending

De verzending is in opdracht en voor rekening van de klant. Alle goederen zijn door ons automatisch verzekerd voor transport. De klant is verplicht, de zending meteen na ontvangst te onderzoeken op eventuele beschadigingen. Bestaan er beschadigingen aan de verpakking, dan moet de klant dit bij ontvangst van de zending schriftelijk door het transportbedrijf laten bevestigen.

4. Recht op teruggave

U mag de zending zonder vermelding van redenen binnen 14 dagen na levering retourneren. VIENTO dwarsfluiten draagt de kosten van de terugzending. Buiten Duitsland zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de afzender.

De retourzending kunt u sturen naar: VIENTO Querflöten, Mittelweg 15, 35647 Waldsolms, Duitsland. Vraagt u voor de retourzending a.u.b. per email (info@viento-querfloeten.de) of telefonisch (Tel: +49-06085-988378) een retourformulier op, wij sturen dat onmiddelijk aan u op. Zendingen onder rembours of ongefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst. Wij maken de door u reeds betaalde bedragen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zending op uw rekening over. Verstrekt u daarvoor a.u.b. de gegevens van uw bank of girorekening.

Mocht de waar ondanks gebruik volgens bestemming in waarde zijn verminderd, dan moet de klant hiervoor compenseren. Deze compensatieplicht kan door de klant worden vermeden door de waar niet als een eigenaar te gebruiken en niets te ondernemen wat haar waarde zou kunnen verminderen. Wel mag de klant de waar zorgvuldig testen, net zoals dat ook in een winkel mogelijk zou zijn. Als er na de testperiode zichtbare sporen van gebruik op de fluit zijn achtergebleven, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant.

5. Garantie

Op alle VIENTO fluiten krijgt u vijf jaar garantie ingaande op de dag van levering. Gebreken dienen binnen een week na constatering schriftelijk te worden gemeld. Mocht het geleverde voorwerp gebreken vertonen, dan kunnen wij kiezen uit de opties verbetering van het voorwerp of vervanging van het voorwerp. Missen deze opties echter binnen een redelijke tijd hun doel, dan mag de klant wederom kiezen uit de opties verlaging van het aankoopbedrag of annulering van het contract. Verderrijkende claims zijn uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud

Het goed blijft ons eigendom totdat het volledige bedrag is betaald.

7. Toepasselijk recht

Voor alle met ons afgesloten contracten is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De Weense UN-overeenkomst over het internationaal verkeer van goederen (CISG) is niet van toepassing.

8. Bescherming Persoonsgegevens

De gedurende de afwikkeling van de opdracht ontstane data worden door ons uitsluitend voor interne doeleinden electronisch opgeslagen en verwerkt.

9. Copyright

De auteursrechten voor de inhoud van ons webdomein www.viento-dwarsfluiten.com, www.viento-querfloeten.de en www.viento-flutes.com ligt uitsluitend bij de auteur. Het vermenigvulden of gebruiken van grafieken, afbeeldingen of teksten op andere electronische of gedrukte media is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Met links naar onze website zouden wij verheugd zijn.

Staat: September 2016